Trade Finance

Tillgången till handelsfinansiering är en förutsättning för internationell handel, inte minst för att små och medelstora företag världen över ska våga och kunna expandera utanför sina hemmamarknader. Genom att bidra till att minimera riskerna vid internationella affärer blir handelsfinansiering en viktig drivkraft för ekonomisk utveckling globalt. Samtidigt är bankers och finansinstituts möjlighet att tillhandahålla handelsfinansiering beroende av att det finns tydliga internationella betalningsvillkor och gemensamma globala regler. Internationella Handelskammaren arbetar därför både för att öka tillgången till handelsfinansiering men också för att genom självreglering bidra med ett internationellt ramverk för betalningsvillkor.

Vad gör kommittén?
Trade Finance-kommittén samlar representanter för svenska banker och företag som bevakar och påverkar utvecklingen inom trade finance. Eftersom internationella betalningsvillkor inte är reglerade internationellt har ICC utvecklat självreglerande standarder för handelsfinansiering som utgör internationell branschpraxis. ICC:s regler för demandgarantier, remburser och standby-remburser är i dag internationellt erkända ramverk.

Kommittén följer arbetet i ICC:s internationella Banking Commission, som ansvarar för att uppdatera ICC:s regelverk kring handelsfinansiering och som behandlar de frågetecken som kan uppstå i förhållande till tillämpningen av reglerna. I händelse av en tvist kan en förfrågan om klargörande ställas till kommissionen, som med stöd från hela ICC:s internationella nätverk av experter avger en bedömning, en så kallad opinion, i ärendet. Dessa opinions har en vägledande roll. I bedömningsarbetet deltar den svenska kommittén aktivt.

Vem deltar i kommittén?

I Trade Finance-kommittén deltar bl.a. trade finance-specialister och -rådgivare samt bolagsjurister från affärsbanker.

Kommitténs ledamöter

Ordförande: Ylva Westlund, Swedbank