ICC:s Kommitté för Trade Finance

Internationella betalningsvillkor är inte reglerade på internationell nivå och därför har ICC skapat
regler som utgör internationell branschpraxis. Genom att använda ICC:s regler för garantier,
remburs eller standby-remburser är parterna garanterade ett internationellt erkänt regelverk.
Ibland kan det dock uppstå frågetecken i relation till tillämpningen av regelverk. En förfrågan om
klargörande/bedömning tillställs då ICC Banking Commission. Bedömningen benämns opinion och
involverar hela ICC:s internationella nätverk av experter organiserade i nationella kommittéer. Den
svenska kommittén ägnar i huvudsak sina möten åt att diskutera opinions, men har under året även
informerats om ICC Academy och bidragit till ICC Global Survey on Trade Finance.

Under 2015 lanserades ICC Academy, en digital utbildningsplattform för den som söker kunskap eller som vill vidareutbilda sig i internationell handel. Genom ICC Academy erbjuds Trade Finance kurser med inriktning mot bland annat finansiering, kontrakt och avtalsförhållanden. Commonwealth Australia, DBS, OCBC Bank, Banco Santander och Standard Bank har samtliga undertecknat avtal om att utbilda sina medarbetare i ICC Academy.

Representanter ifrån mer än 100 länder deltog i årets upplaga av ICC Global Survey on Trade Finance.
Undersökningen är ämnad att belysa utvecklingen inom Trade Finance globalt. 2016 års resultat visar på en oroande brist på Trade Finance, i synnerhet i Afrika.
2017 års upplaga av The ICC Global Survey on Trade Finance finns att hämta här.

ICC:s Kommitté för Trade Finance Policy

Ordförande: Cristina Rooth, ‎Legal Counsel, SEB
På initiativ av företrädare för svenska banker har en ny grupp bildats inom ICC Sweden. Avsikten är att gruppen ska ägna sig åt gemensamma policyfrågor och hjälpas åt att tolka en rad omvärldsförändringars betydelse för trade finance och banksektorn. Gruppen hade ett första möte i november 2015.

Kommitténs ledamöter

Ordförande: Ylva Westlund, Swedbank

Lena Andersson SEB
Lars Gorton Stockholm Center of Commercial Law
Gitte Gröndahl Crédit Agricole Corporate & Investment Bank
Robert Hellberg DNB
Tell Hermanson Norventa
Christian Johansson Swedbank
Anne Kultala Handelsbanken
Louise Lundberg DNB
Marie Mohmand Handelsbanken
Clas Romander Advokatfirman Delphi i Stockholm AB
Cristina Rooth SEB
Helen Ström Nilsonne SEB
Sladjana Skakic Danske Bank
Candan Stam Danske Bank