Skiljedom

Välfungerande, oberoende och rättssäkra tvistlösningssystem som säkerställer efterlevnaden av internationella avtal är en förutsättning för att företag ska våga och vilja göra affärer globalt.

Genom skiljeförfaranden och medling kan tvistlösning göras av en neutral instans som inte riskerar att gynna någon av parterna. Ingen part behöver uppträda på motpartens hemmaplan och därmed anpassa sig till motpartens språk eller till värdlandets regler för hur processer ska genomföras.

Vad gör kommittén?

Internationella Handelskammarens skiljedomstol (ICC International Court of Arbitration) är ett av världens ledande tvistlösningsinstitut. Skiljedomstolen utvecklar ICC:s skiljedomsregler, utser skiljemän, granskar förslag till skiljedomar och fastställer skiljemännens arvoden.

Skiljedomskommittén följer samt bidrar till det löpande arbetet med ICC:s skiljedomsregler, som tillhandahåller ett neutralt ramverk för internationell tvistlösning. Kommittén följer även utvecklingen på tvistlösningsområdet globalt. En viktig roll är också att sprida kunskap om ICC:s skiljedomstol i Sverige och fördelarna med skiljeförfaranden för att lösa kommersiella tvister samt öka svenska skiljemäns synlighet internationellt. Inom Skiljedomskommittén finns en nomineringskommitté, som hjälper till att identifiera lämpliga kandidater för nominering som domare till förfaranden i ICC:s skiljedomstol. Nomineringskommittén består av tre medlemmar. Skiljedomskommitténs ordförande är ICC Sveriges representant i ICC:s skiljedomstol med vice ordförande som suppleant.

Vem deltar i kommittén?

Skiljedomskommittén består av advokater och akademiker med inriktning mot skiljedom och medling som vill följa och påverka utvecklingen inom ICC:s skiljedomsregler.

Kommitténs ledamöter

Ordförande: Advokat Robin Oldenstam - Mannheimer Swartling

Simon Arvmyren, Advokat Delphi Advokatbyrå
Hans Bagner, Advokat Advokatfirman Morssing & Nycander
Lars Boman. Partner Advokatfirman Morssing & Nycander
Stefan Brocker, Partner Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Göteborg
Pontus Ewerlöf, Partner Hannes Snellman Advokatbyrå
Charlotta Falkman Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB
Henrik Fieber Stockholms Tingsrätt
Johan Gernandt Madsen Advokatfirma AB
Mattias Göransson, Partner Mannheimer Swartling Advokatbyrå
Hans Hammarbäck Mannheimer Swartling Advokatbyrå
Christer A. Holm Holm Advokater AB
James Hope Advokatfirman Vinge AB
Wendela Hårdemark, Advokat MAQS Advokatbyrå
Therese Isaksson, Partner Westerberg & Partners Advokatbyrå AB
Sigvard Jarvin, Advokat Independent arbitrator
Tom Johansson, Advokat Tom Johansson Advokatbyrå
John Kadelburger, Avokat Advokat John Kadelburger AB
Pamela Lannerheim Angergård, Partner Ramberg Advokater
Jonas Löttiger, Advokat & Partner Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB
Annette Magnusson, Generalsekreterare Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut
Cecillia Möller Norsted, Partner Advokatfirman Vinge
Aisha Nadar Advokatfirman Runeland
Bo G. H. Nilsson, Partner Westerberg & Partners Advokatbyrå AB
Ola Nilsson, Advokat A1 Advokater
Fredrik Norburg, Advokat Norburg & Scherp Advokatbyrå AB
Robin Oldenstam Mannheimer Swartling Advokatbyrå
Håkan Osvald, Chefsjurist AtlasCopco AB
Lars Perhard, Advokat CERTA Advokatbyrå KB
Polina Permyakova, Advokat Advokatfirman Delphi
Christina Ramberg, Professor Stockholms Universitet
Per Runeland, Advokat Advokatfirman Runeland
Olof Rågmark, Partner Olof Johan Rågmark Advokatbyrå AB
Pontus Scherp, Advokat Norburg & Scherp Advokatbyrå AB
Patrik Schöldström, Föreståndare Nordenson Law
Patricia Shaughnessy Stockholms universitet
Torbjörn Spector, Senior Adviser Svenskt Näringsliv
Eva Storskrubb, Advokat Roschier Advokatbyrå
Johan Strömbäck, Partner Setterwalls Advokatbyrå
Thomas Tendorf, Advokat A1 Advokater
Jesper Tiberg, Partner Westerberg & Partners Advokatbyrå AB
Erik Wernberg, Partner Advokatfirman Cederquist
Rikard Wikström, Partner Roschier Advokatbyrå
Tore Wiwen-Nilsson, Advokat Advokat Tore Wiwen-Nilsson AB
Dan Öwerström, Hovrättsråd Svea Hovrätt