Skatter

Internationell handel, investeringar och skattelagstiftning är i dagens globaliserade värld tätt sammanlänkade frågor. Nationella skattelagstiftningar och -regler styrs alltmer av utvecklingen på det internationella planet och har direkt bäring på internationell affärsverksamhet, var företag gör affärer och väljer att investera. Fragmenterade regelverk utgör betydande handels- och investeringshinder, försvårar marknadstillträden och ökar risken för dubbelbeskattning. För att underlätta internationell handel behövs ett förutsebart internationellt skattesystem som bygger på harmoniserade och transparenta beskattningsprinciper och som minskar företags administrativa börda.

Vad gör kommittén?
Skattekommittén arbetar för att främja en harmoniserad och transparent skattelagstiftning som underlättar snarare än hindrar internationella affärer och har därför sitt engagemang riktat mot internationella frågor och globala skattetrender.

En viktig prioritering för ICC är att bidra till OECD:s arbete med frågor av global betydelse, däribland åtgärdsplanen Base Erosion and Profit Sharing (BEPS) och arbetet med att anpassa skattesystemet till den digitala ekonomin. Som världens enda näringslivsorganisation med observatörsstatus i FN:s generalförsamling har ICC:s internationella skattekommission en nära koppling till FN:s expertkommitté för skattefrågor och förlägger sina möten i anslutning till expertkommitténs sammanträden. ICC bevakar också utvecklingen inom EU, såsom EU-kommissionens arbete för att främja hållbarhet och en mer ”rättvis” fördelning av skatter. Globalt arbetar ICC även med BRITACOM, ett skattesamarbete inom ramen för Kinas Belt and Road Initiative, för att främja medlemsländernas koordinering på skatteområdet.

Kommitténs ledamöter

Ordförande: Yvonne Bertlin - Director of Tax, AstraZeneca AB

Vice ordförande: Karin Attorps - Partner, DLA Piper Sweden KB

Andreas J Nordin ABB AB
Staffan Andersson BIRD & BIRD Advokat KB
Karin Attorps DLA Piper Sweden KB
Erik Björkeson DLA Piper Sweden KB
Ulf Sand Epiroc AB
Diana Sewerin Exportkreditnämnden EKN
Karin Wessman Exportkreditnämnden EKN
Hans Peter Larsson FAR AB
Lena Weije Getinge AB
Andrea Meyer Hexagon AB
Katarina Menzel Holmen AB
Krister Andersson ICC Sverige - Senior rådgivare
Lena Johansson ICC Sverige - Senior rådgivare
Daniel Bruhn Investor AB
Åsa Edesten KPMG AB
Pontus Fornell KPMG AB
Peter Utterström Peter Utterström Advokat AB
Carina Möllefors Postnord AB
Björn Nordgren PwC AB
Daniel Glückman PwC AB
Martin Ljungsholm SEB
André Lundqvist Skanska AB
Maria Dimou Petterson SKF AB
Anders Fredriksson SKF AB
Fredrik Berndt Svalner Skatt & Transaktion
Magnus Skaaden Svenska Handelsbanken
Annica Woods Svenska Handelsbanken
Claes Hammarstedt Svenskt Näringsliv
Roger Persson Österman Stockholms universitet
Robert Karlsson Swedbank AB
Lars Molander Telefonaktiebolaget L M Ericsson
Linda Rydberg Telefonaktiebolaget L M Ericsson
Puja Karimzadeh The Absolut Company AB
Bertil Wiman Uppsala universitet
Agneta Reinhardt Volvo Group
Anette Wiklund Volvo Group
Lena Odelberg Volvo Group
Jesper Barenfeld Volvo Group

Ledamöter i den internationella kommissionen

Yvonne Bertlin AstraZeneca AB
Staffan Andersson BIRD & BIRD Advokat KB
Hans Peter Larsson FAR AB
Carina Möllefors Postnord AB
Krister Andersson ICC Sverige - Senior rådgivare
Claes Hammarstedt Svenskt Näringsliv
Karin Attorps DLA Piper Sweden KB
Anna Nordén Sovos TrustWeaver AB
Christiaan Van Der Valk Sovos TrustWeaver AB
Anette Wiklund Volvo AB