Marknadsföring

Marknadsföring som är hederlig, laglig, vederhäftig och fri från stötande inslag bidrar till konkurrens på lika villkor, bygger konsumentförtroende och gynnar företag och varumärken. Det ligger därför i företagens intresse att självreglera sin marknadskommunikation. Genom självreglering minskar samtidigt behovet av krånglig byråkrati, lagstiftning och andra offentliga restriktioner. Självreglering utgör också grunden för Internationella Handelskammarens (ICC) arbete på marknadsföringsområdet. Redan 1937 publicerade ICC sitt första regelverk för etisk och ansvarsfull marknadsföring. ICC:s Marknadsföringskod är i dag ett internationellt erkänt, branschöverskridande och landsneutralt ramverk som utgör grunden för självreglerande organ och lagstiftning världen över.

Vad gör kommittén?
Marknadsföringskommittén bevakar utvecklingen på marknadsföringsområdet och arbetar för att företags marknadsföring ska vara etisk och vederhäftig. Kommitténs arbete syftar till att stärka självregleringens roll inom marknadsföring. Kommittén bidrar till arbetet med ICC:s Regler för reklam och marknadskommunikation (Marknadsföringskoden), som är ett internationellt erkänt ramverk som hjälper företag att säkerställa att deras marknadskommunikation är etisk och ansvarsfull. Marknadsföringskoden ligger också till grund för lagstiftning och etiska bedömningar av marknadsföring genomförda av självreglerande prövningsorgan världen över. I Sverige tillämpar t.ex. Reklamombudsmannen Marknadsföringskoden i sin bedömning av reklam. Även en stor del av Konsumentverkets vägledningar och rättspraxis bygger på koden.

Till Marknadsföringskoden hör också kompletterande riktlinjer som reglerar miljö- och klimatpåståenden i reklam och marknadsföring. Därutöver utvecklar ICC internationellt även branschspecifika ramverk, verktyg och guider, bl.a. vad gäller alkoholreklam, mat- och dryckesreklam samt särskild vägledning gällande marknadsföring gentemot barn och ungdomar. Läs mer »

Kommitténs ledamöter

Ordförande: Maria Mossenberg, Director of Corporate Affairs & Engagement, L’Oréal Sverige AB

Vice ordförande: Helén Waxberg, Helén Waxberg Advokat AB

Anna Jussil Broms Advokatfirma DLA Piper Sweden KB
Gustav Kyringer-Jurell Advokatfirman Cederquist
Malin Allard Advokatfirman Cederquist
Marcus Ateva Advokatfirman MarLaw AB
Daniel Tornberg Advokatfirman MarLaw AB
Carl Anders Svensson Advokatfirman MarLaw AB
Alexander Jute Advokatfirman MarLaw AB
Beatrice Wahlström Arvid Nordquist HAB
Erica Bertilsson Arvid Nordquist HAB
Tobias Eltell Bonnier News
Sanna Wolk Cirio Advokatbyrå AB
Lisa Blom Google Sweden AB
Maria Augustsson HP Inc.
Pernilla Delin Massarsch HP Inc.
Kenneth Danielsson IAB Sverige
Sofia Brännborn IAB Sverige
Feiroz Hadish ICA Gruppen AB
Lisa Stålspets ICA Gruppen AB
Anders Stenlund ICC Sverige - Senior rådgivare
Sofia Stigmar IKEA of Sweden AB
Peter Jansson Kemisk Tekniska Företagen (KTF)
Axel Tandberg Legal Works Advisory
Helena Rönqvist Magnusson Advokatbyrå
Mathilda Stenman Philip Morris AB
Christopher Büller Philip Morris AB
Cecilia Zarbell Ragn-Sells Företagen AB
Gunilla Welander Reklamombudsmannen
Elisabeth Trotzig Reklamombudsmannen
Karin Cederlund Sandart & Partners Advokatbyrå KB
Emma Sandler Sandart & Partners Advokatbyrå KB
Karin Nyman SAS
Lotta Lagerstedt Skanska AB
Anna Svärd Svensk Handel
Jakob Rönnerbäck Sveriges Annonsörer
Ulrika Wendt Sveriges Annonsörer
Christina Nylander Sveriges Kommunikationsbyråer
Annette Tannerfeldt SWEDMA
Mattias Grundström SWEDMA
Stefan Widmark Westerberg & Partners Advokatbyrå AB

Ledamöter i den internationella kommissionen

Alexander Jute Advokatfirman MarLaw AB
Tobias Eltell Sveriges Tidskrifter
Helén Waxberg Helén Waxberg Advokat AB
Maria Mossenberg L’Oréal Sverige AB
Cecilia Zarbell Ragn-Sells Företagen AB
Elisabeth Trotzig Reklamombudsmannen
Anders Stenlund ICC Sverige - Senior rådgivare