Konkurrens

Väl fungerande konkurrens bidrar till välmående fria marknader och gynnar
innovationer och utveckling. På en global marknad kan nationella konkurrenslagar innebära en stor restriktiv inverkan på företags internationella verksamhet genom att bidra till marknadsförvrängningar och orsaka stora administrativa omkostnader. Ur ett riskperspektiv är det viktigt för företag att känna till vilka konkurrensregler som gäller och ibland går reglerna att vända till företagets fördel. Internationella Handelskammaren arbetar därför för harmoniserade och transparenta globala konkurrensregler som värnar fri och rättvis konkurrens och underlättar för företag att hållbart handla och investera internationellt.

Vad gör kommittén?

Konkurrenskommittén bevakar utvecklingen på konkurrensområdet globalt och behandlar bl.a. frågor som berör företagsförvärv, karteller och andra konkurrensbegränsningar, missbruk av dominerande ställning samt konkurrensreglers påverkan på företags hållbarhetsarbete.

Kommittén bidrar även till ICC:s internationella arbete med att utveckla praktiska verktyg som underlättar företags självreglering och efterlevnad av konkurrenslagar och -regler. Ett sådant verktyg är ICC Antitrust Compliance Toolkit, som bygger på expertis från konkurrensexperter ur hela ICC:s globala nätverk och som uppdateras löpande för att spegla utvecklingen på konkurrensområdet. Internationellt samarbetar ICC med mellanstatliga organisationer såsom International Competition Network (ICN), Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) och WTO.

Dessutom följer ICC den regionala utvecklingen på konkurrensområdet inom EU och ASEAN nära. Som världens enda näringslivsorganisation med observatörsstatus i FN:s generalförsamling arbetar ICC även nära FN:s organ för handel och utveckling (UNCTAD) med konkurrensfrågor.

Kommitténs ledamöter

Ordförande: Ulrika Wester - VP Ethics & Compliance, Skanska

Vice ordförande: Elisabeth Eklund - Advokatfirman Delphi KB

Anders Stenlund AB Stencia
Karin Roberts Advokatfirman Delphi KB
Elisabeth Eklund Advokatfirman Delphi KB
Claes Langenius Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB
Per Karlsson Advokatfirman Per Karlsson & Co AB
Tommy Pettersson Advokatfirman Per Karlsson & Co AB
Trine Osen Bergqvist Advokatfirman Vinge KB
Johan Karlsson Advokatfirman Vinge KB
Ulrica Salomon Cirio Advokatbyrå AB
Caroline Khattar Boström Electrolux
Lisa Hjalmarsson Elekta AB
Foad Hoseinian Gernandt & Danielsson
Tero Luoko Google Sweden AB
Anna Fernqvist Svensson Hellström Advokatbyrå KB
Manne Bergnehr Hellström Advokatbyrå KB
Pamela Hansson Kastell Advokatbyrå AB
Erik Söderlind Kastell Advokatbyrå AB
Ulf Djurberg Magnusson Law
Johan Carle Mannheimer Swartling Advokatbyrå
Joakim Sundbom Melander Sundbom Advokatfirma
Grant McKelvey NASDAQ OMX AB
Peter Forsberg Snellman Advokatbyrå AB
Philip Torell Snellman Advokatbyrå AB
Per Lyrvall Stora Enso AB
Stefan Sagebro Svenskt Näringsliv
Martin Karlsson Telefonaktiebolaget L M Ericsson
Caroline Szyber Visionsbyggande AB
Asa Hallsdottir Volvo Group
Mina Gregow Volvo Technology AB
Ian Rose Volvo Trucks

Ledamöter i den internationella kommissionen

Elisabeth Eklund Advokatfirman Delphi KB
Claes Langenius Advokatfirman Hammarskiöld & Co
Lisa Hjalmarsson Elekta AB
Diana Kallay Telefonaktiebolaget L M Ericsson (USA)
Anders Stenlund ICC Sverige – Senior rådgivare
Ulrika Wester Skanska AB
Caroline Szyber Visionsbyggande AB
Martin Karlsson Telefonaktiebolaget L M Ericsson
Per Lyrvall Stora Enso AB
Asa Hallsdottir Volvo Group
Ian Rose Volvo Trucks AB