Konkurrens

Väl fungerande konkurrens bidrar till välmående fria marknader och gynnar innovationer och utveckling. På en global marknad kan nationella konkurrenslagar innebära en stor restriktiv inverkan på företags internationella verksamhet genom att bidra till marknadsförvrängningar och orsaka stora administrativa omkostnader. Internationella Handelskammaren arbetar därför för harmoniserade och transparenta globala konkurrensregler som värnar fri och rättvis konkurrens och underlättar för företag att hållbart handla och investera internationellt.

Vad gör kommittén?
Konkurrenskommittén bevakar utvecklingen på konkurrensområdet globalt och behandlar bl.a. frågor som berör företagsförvärv, karteller och konkurrensbegränsningar, konkurrensreglers påverkan på företags hållbarhetsarbete, monopol, missbruk av dominerande ställning samt offentliga upphandlingar.

Kommittén bidrar även till ICC:s internationella arbete med att utveckla praktiska verktyg som underlättar företags självreglering och efterlevnad av konkurrenslagar och -regler. Ett sådant verktyg är ICC Antitrust Compliance Toolkit, som bygger på expertis från konkurrensexperter ur hela ICC:s globala nätverk och som uppdateras löpande för att spegla utvecklingen på konkurrensområdet.

Internationellt samarbetar ICC med mellanstatliga organisationer såsom International Competition Network (ICN), Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) och Världshandelsorganisationen (WTO). Dessutom följer ICC den regionala utvecklingen på konkurrensområdet inom EU och ASEAN nära. Som världens enda näringslivsorganisation med observatörsstatus i FN:s generalförsamling arbetar ICC även nära FN:s organ för handel och utveckling (UNCTAD) med konkurrensfrågor.

Vem deltar i kommittén?

I Konkurrenskommittén ingår bl.a. chefsjurister, compliance-chefer, direktörer, heads of legal och advokater.

Kommitténs ledamöter

Ordförande: Håkan Osvald, Atlas Copco AB