Immaterialrätt

I takt med att idéer och kunskap värderas allt högre i relation till företags materiella tillgångar har immaterialrättsfrågor blivit en viktigare faktor än någonsin tidigare för såväl ekonomisk tillväxt som för teknisk utveckling. Ett effektivt immaterialrättsligt skydd är en förutsättning för att företag ska våga och vilja investera i ny teknik och innovationer, nationellt som internationellt. Internationella Handelskammarens arbete på immaterialrättsområdet syftar därför till att stärka och harmonisera skyddet för immateriella tillgångar globalt för att i förlängningen främja ökad internationell handel och investeringar.

Vad gör kommittén?

Immaterialrättskommittén bevakar utvecklingen inom immaterialrätt globalt såväl som regionalt och behandlar bl.a. områden såsom artificiell intelligens, digitalisering, designskydd, patent, varumärkesskydd, upphovsrätt samt äganderätt och kontroll av data.

ICC:s internationella immaterialrättskommission ansvarar för flaggskeppsprodukten ICC Intellectual Property Roadmap, som ger företag och beslutsfattare en överblick över hur immaterialrätt spelar in på ett antal centrala policyområden, exempelvis hållbarhet och beskattning. Som världens enda näringslivsorganisation med observatörsstatus i FN:s generalförsamling arbetar ICC internationellt också nära FN-organ såsom Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (WIPO). Bl.a. deltar ICC i WIPO:s samtal om immaterialrätt och artificiell intelligens. ICC följer även utvecklingen inom immaterialrätt och upphovsrätt i EU.

Vem deltar i kommittén?

I Immaterialrättskommittén ingår bl.a. immaterialrättschefer och -experter, patentchefer, varumärkeschefer, professorer, advokater och sakkunniga företrädare för näringslivsorganisationer.

Kommitténs ledamöter

Ordförande: Thomas Lindqvist - LINQ Advokatbyrå