ICC:s Kommitté för Handels- och Investeringspolitik

ICC:s första prioritering när det gäller handelspolitik är givetvis att WTO-förhandlingarna
kommer framåt. En av de största handelspolitiska framgångarna på länge är att en majoritet
av de länder som ingår i Informationsteknologiavtalet (ITA) sommaren 2015 nådde en
överenskommelse om att förnya och utvidga detta avtal. Vid ministermötet i Nairobi i december
nåddes också en överenskommelse om vissa liberaliseringar, framförallt på jordbruksområdet.
Även om innehållet i substans är relativt begränsat var det viktigt att WTO nådde en
överenskommelse.

Även de stora frihandelsavtal som förhandlas är givetvis av stort intresse för ICC, såsom ett avtal
mellan EU och USA, TTIP, samt det nyligen färdigförhandlade avtalet mellan USA och ett antal Stilla
havsländer, Trans Pacific Partnership, TPP. Den handelspolitiska kommittén har liksom kommissionen
under året även ägnat stort intresse åt dataöverföring och investeringar.

EU-kommissionen presenterade under 2015 ett förslag till tvistlösningsmekanism i TTIP och
andra frihandelsavtal som EU sluter. EU-kommissionen vill ersätta ISDS med ett domstolssystem,
Investor Courts System. ISDS är en nyckelfaktor för att kunna säkerställa ett skydd för investerare.
Den handelspolitiska kommittén betonade under året att om ambitionen är att skapa ett avtal som
verkligen ökar investeringsviljan mellan EU och USA så behövs ett skydd vid avtalsbrott som
företagen känner sig trygga med.

Kommitténs ledamöter

Ordförande: Ulf Pehrsson, Ericsson

Niklas Bergström Svenskt Näringsliv
Michael Bogdan Lunds universitet
Jennie Cato Teknikföretagen
Fredrik Edholm Stockholms Handelskammare
Christina Furustam LRF
David Grunér Deloitte
Kaj Hobér Uppsala Universitet
Lena Johansson Intermeat
Charlotte Kalin Chamber Trade Sweden
Mats Kinnwall Teknikföretagen
Erik Lagerlöf Vinge
Per Anders Lorentzon Sydsvenska Industri- och Handelskammaren
Per Lyrvall Stora Enso
Henrik Olsson Swedish Match AB
Anders Ronander Intermeat
Magnus Runnbeck Business Sweden
Mathilda Stenman Philip Morris
Mathias Ternell Jernkontoret
Helena Waker Agenturföretagen
Åke Weyler Weyler Consulting & Information
Sara Övreby Google