Hållbarhet

Internationella Handelskammarens hållbarhetsarbete grundar sig på insikten att välmående och långsiktigt konkurrenskraftiga företag är hållbara. Internationell handel är samtidigt en förutsättning för att uppnå hållbarhet – ekonomisk, miljömässig och social – genom att skapa arbetstillfällen, sprida gröna innovationer och bygga välstånd globalt. För att främja handelns möjlighet att bidra positivt till hållbar utveckling behövs gemensamma globala regler som underlättar företags omställning och som innebär att det lönar sig för företag att göra rätt.

Vad gör kommittén?
ICC Sveriges hållbarhetskommitté har ett holistiskt perspektiv på hållbarhet och behandlar frågor såsom anti-korruption, biologisk mångfald, cirkulär ekonomi, energi, klimat, miljö och mänskliga rättigheter. Genom att lyfta det svenska näringslivets åsikter, resonemang och erfarenheter till en global nivå verkar kommittén för gemensamma regler och standarder som underlättar omställningen till hållbara samhällen och främjar de affärsmässiga fördelarna med företags hållbarhetsarbete.

Som världens enda näringslivsorganisation med observatörsstatus i FN:s generalförsamling och som näringslivets kontaktpunkt inom FN:s klimatkonvention, UNFCCC, har ICC en stark koppling till FN:s klimatförhandlingar och genomförandet av Agenda 2030. Ett viktigt arbete inom ICC internationellt är också att bidra till klimatmålet om nettonollutsläpp innan 2050 genom vägledning och verktyg som underlättar små och medelstora företags omställning.

Inom kommittén finns arbetsgrupper som driver specifika frågor av särskilt intresse för våra medlemmar. Arbetsgrupperna är inte permanenta utan bildas utifrån våra medlemmars behov och med tydliga målsättningar. Några av de frågor som ICC Sverige har arbetat särskilt med är cirkulär ekonomi, klimatpositiv och mänskliga rättigheter.

Kommitténs ledamöter

Ordförande: Lena Hök - EVP Sustainability & Innovation, Skanska AB

Vice ordförande: Marie Trogstam - Hållbarhetschef, Svenskt Näringsliv

Ingrid Sefastsson ABB AB
Elisabeth Eklund Advokatfirman Delphi KB
Karin Roberts Advokatfirman Delphi KB
Claes Langenius Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB
Jakob Falkman Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB
Hema Lehocky AFRY AB
Sara Lindstrand AFRY AB
Carina Silberg Alecta pensionsförsäkring
Anna Celsing Alfa Laval AB
Beatrice Wahlström Arvid Nordquist HAB
Erica Bertilsson Arvid Nordquist HAB
Fredrik Hellman AstraZeneca AB
Sofia Svingby Atlas Copco AB
Malin Ripa Axel Johnson AB
Åsa Domeij Axfood AB
Emma Modéer Wiking Business Sweden
Anja Ipp Climate Change Counsel
Annette Magnusson Climate Change Counsel
Richard Fleetwood Consilio International AB
Sara Lindahl Danske Bank
Didrik Roos Deloitte AB
Virginia Melián Electrolux AB
Hilma Nordquist Elekta AB
Lisa Hjalmarsson Elekta AB
Ylva Lindquist Epiroc AB
Liisa Raasakka European Investment Bank, EIB
Karin Wessman Exportkreditnämnden EKN
Anna Quarnström GodEl
Marcus Hartmann H & M Hennes & Mauritz AB
Jenny Fransson Hallvarsson & Halvarsson
Pernilla Klein Hallvarsson & Halvarsson
Jenny Emerén Handelskammaren Mälardalen
Malin Helgesen Helgesen Business and Human Rights Advisory
Stina Sandell Holmen AB
Lars Strömberg Holmen AB
Maria Collin HP Inc.
Rasmus Lundberg HP Inc.
Zongyang Zhao Huawei Technologies Sweden AB
Kerstin Lindvall ICA Gruppen AB
Lotta Holmberg IKEA of Sweden
Malin Pettersson-Beckeman IKEA of Sweden
Sofia Jonsson Investor AB
Viveka Hirdman-Ryrberg Investor AB
Caroline Ankarcrona IVA - Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien
Elin Elliot IVA - Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien
Eva Blixt Jernkontoret
Helén Axelsson Jernkontoret
Maria Sandell JM AB
Emelie Kagstedt Kivra
Malin Lönnqvist Kivra
Per Norberg KPMG AB
Torbjörn Westman KPMG AB
Peder Jonsson Kreab AB
Caroline Snellman Legal Works Advisory
Pia Lindström LKAB
Hilda Runsten LRF
Beatrice Fahlkvist L'Oréal Sverige AB
Ulf Djurberg Magnusson Law
Sarah Hoskins Mannheimer Swartling Advokatbyrå
Kaj Török Max Burgers AB
Markus Mild Nasdaq OMX
Tomas Thyblad Nasdaq OMX
Evalena Persson Näringslivets Internationella Råd (NIR)
Peter Utterström Peter Utterström Advokat AB
Mathilda Stenman Philip Morris AB
Amanda Jackson Keskitalo PostNord AB
Naznoush Habashian PostNord AB
Anders Kihl Ragn-Sells Företagen AB
Graham Aid Ragn-Sells Företagen AB
Lars Tolgén Ragn-Sells Företagen AB
Pär Larshans Ragn-Sells Företagen AB
Bobby Arash Ramberg Advokater KB
Malin Leffler Roschier Advokatbyrå AB
Maria Sahlin Saab AB
Eva Axelsson Saab AB
Petter Törnquist Saab AB
Camilla Nevstad Bruzelius Sandvik Coromant
Lars Andersen Resare SAS
Jennie Cato Scania AB
Zsuzsa Martinez Scania AB
Gabriel Lundström SEB
Jessica Schönning Setterwalls Advokatbyrå AB
Anna Åkesson Skanska AB
Håkan Persson SKF AB
Christina Båge-Friborg SSAB
Kristin Nordström SSAB
Patricia Shaughnessy Stockholms universitet
Mette Kahlin McVeigh Stora Enso AB
Ylva Stiller Stora Enso AB
Catherine Beijer Svensk Exportkredit AB - SEK
Maria Simonsson Svensk Exportkredit AB - SEK
Magnus Nikkarinen Svensk Handel AB
Eva Häussling Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening
Emelie Lundberg Swedbank AB
Elisabeth Axelson Sydsvenska Industri - och Handelskammaren
Christina Ramm-Ericson TechSverige
Frida Faxborn TechSverige
Karin Aase Teknikföretagens Service AB
Stina Andersson Teknikföretagens Service AB
Emelie Öhlander Telefonaktiebolaget L M Ericsson
Mats Pellbäck Scharp Telefonaktiebolaget L M Ericsson
Karin Ekroth The Absolut Company AB
Paula Eriksson The Absolut Company AB
Jonas André Volvo Group
Karin Svensson Volvo Group
Ashley Farber Zero Mission AB

Ledamöter i den internationella kommissionen

Hema Lehocky AFRY AB (Corporate Responsibility and Anti-corruption)
Anna Celsing Alfa Laval AB (Environment & Energy)
Malin Ripa Axel Johnson AB (Environment & Energy)
Richard Fleetwood Consilio International AB (Corporate Responsibility and Anti-corruption)
Ylva Lindquist Epiroc AB (Corporate Responsibility and Anti-corruption)
Kerstin Lindvall ICA Gruppen AB (Environment & Energy)
Malin Pettersson-Beckeman IKEA of Sweden AB
Malin Lönnqvist Kivra AB (Corporate Responsibility and Anti-corruption)
Malin Helgesen Mannheimer Swartling Advokatbyrå (Corporate Responsibility and Anti-corruption)
Pär Larshans Ragn-Sells Företagen AB (Environment & Energy)
Maria Sahlin SAAB AB (Environment & Energy)
Zsuzsa Martinez Scania AB (Corporate Responsibility and Anti-corruption)
Lena Hök Skanska AB (Corporate Responsibility and Anti-corruption och Environment & Energy)
Marie Trogstam Svenskt Näringsliv (Environment & Energy)
Mats Pellbäck Scharp Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Environment & Energy)