ICC:s World Council är ICC:s högsta beslutande organ inom ICC globalt. I ICC:s World Council deltar två representanter ifrån ICC Sverige, valda under ICC Sveriges årsmöte. Rapport ifrån World Council sänds till medlemmar av ICC Sverige efter mötet.

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ditt meddelande