• Online
  • 02 Feb, 14.00–15.30
  • Pris: Gratis-event

Det första mötet i ICC:s nya internationella arbetsgrupp om biologisk mångfald, ICC Working Group on Biodiversity, äger rum den 2 februari 2022. Mötet kommer att fokusera på utvecklingen inom ramen för FN:s konvention om biologisk mångfald, förhandlingarna om ett Post-2020 Biodiversity Framework, samt hur näringslivet arbetar med frågan.

Är du intresserad av att ingå i arbetsgruppen, eller vill veta mer om hur ICC arbetar med miljömässig hållbarhet? Vänligen kontakta vår policyansvarige, Henrik Blomqvist!