• Digitalt
  • 10 Dec, 14.00 - 15.30
  • Pris: Gratis-event

Den 10 december kl. 14.00 – 15.30 anordnar ICC tillsammans med Geneva Center for Business & Human Rights (GCBHR) och World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) ett webinarium om implementeringen av due diligence-krav när det kommer till respekt för mänskliga rättigheter i leverantörskedjor: Implementing Human Rights Due Diligence in Global Supply Chains

Diskussionerna, med bland annat ordföranden och vice ordföranden för UN Working Group on Business and Human Rights samt flertalet företagsrepresentanter, kommer att fokusera på att förtydliga ambitionerna om a new decade of global business and human rights implementation. Man kommer även att kartlägga de verktyg som redan existerar för riskbedömningar kopplade till mänskliga rättigheter i leveranskedjor, samt diskutera utmaningar och möjliga lösningar för att bättre bedöma och hantera risken för kränkningar av mänskliga rättigheter.

Är du intresserad av att delta? Kontakta medlemskoordinator Emma Nordin.