Tyvärr har vi fått ställa in detta seminarium. Anmälda har meddelats via epost.

Varken handeln eller handelspolitiken utvecklas som vi är vana – eller på ett sätt som är bra för Sverige. Både i USA och i EU ifrågasätts nyttan med internationell handel. Samtidigt är handeln allt viktigare för hållbarhet och välstånd. Utan handel stannar utvecklingen av. Hur påverkas världshandeln av omvärldens förändringar som digitalisering och tjänstefiering? Vad har transporter för roll för handel? Under detta eftermiddagsseminarium kommer vi dels diskutera att Trade Matters, men också What matters for trade.

9 maj arrangerar ICC Sweden, i samarbete med Västsvenska Handelskammaren och Advokatfirman Lindahl, ett seminarium i Göteborg om handelns roll i moderna samhällen. Vilka är regeringens handelspolitiska prioriteringar? Vilken roll spelar transporter i ett digitaliserat samhälle? Och hur kan ICC arbeta för att underlätta för internationella affärer när protektionismen breder ut sig?

Seminariet riktar sig till medlemmar och intresserade av världshandel och internationella affärer.

 

Talare

Lena Johansson
Generalsekreterare ICC Sweden

Erik Belfrage
ICC European Coordinator

Magnus Rydén (tbc)
Departementsråd, Utrikesdepartementet

Björn Alvengrip
VD HallandsHamnar
Ordförande Transportföretagen
Styrelseledamot, ICC Sweden

Anmälan