Omregleringen inom kollektivtrafikområdet reser många frågor av intresse för näringslivet. Reglering, internationell harmonisering och konkurrens är inte enbart några av ICC:s kärnområden, utan också av självklart intresse för sektorer så som taxi, buss och järnväg. Just konkurrens och ägande inom passagerartrafik är temat för den årliga konferensen International Conference Series on Competition and Ownership in Land Passenger Transport (Thredbo 15). I år arrangeras konferensen i Stockholm, och kommer fokusera på erfarenheter, möjligheter och problem med av- och omregleringar på transportområdet, med särskild fokus på taxi-, buss- och järnvägssektorn.

Under konferensen kommer man bl.a. att diskutera offentlig upphandling, marknadslösningar, samarbetsformer, Uberisering och användning av data analytics.

Konferensen, som äger rum 13–17 augusti och arrangeras av Handelshögskolan i Stockholm och Statens väg- och transportinstitut (VTI), har erhållit stipendiemedel ur ICC Swedens stiftelse CN-70.

ICC Sweden har två stiftelser ur vilka man kan söka medel för forskning eller aktiviteter relaterade till ICC:s uppdrag – att underlätta internationell affärsverksamhet. Aktuellt just nu är den stipendietävling ICC Sweden utlyst, där vinnaren erhåller 100 000 kronor för att genomföra ett arbete om handelns roll i moderna samhällen.

Anmälan