17 november │ 13.00–14.30 │ Brunnsgatan 2 

Under valkampanjen har båda presidentkandidaterna talat sig varma för ökad protektionism och stoppade frihandelsavtal. Det ingen talat om är den nytta som det traditionella frihandelslandet USA har av handel och utländska investeringar.

Detta är ingen nyhet i amerikanska valkampanjer, men vanligtvis brukar presidenten, väl vald, kunna erkänna att handel är nyttig för landet. Kan vi förvänta oss detta även denna gång?

Den 17 november kl. 13.00–14.30 bjuder ICC in till en eftervalsdiskussion om hur USAs handelspolitik kan utvecklas med den inkommande presidenten ur ett amerikanskt, svenskt och ett regionalt perspektiv.

Under seminariet tar vi alltså upp vad vi kan förvänta oss, men också vilken makt presidenten har i förhållande till kongressen när det gäller handelsfrågor. Vi kommer även att diskutera den svenska regeringens förväntningar och prioriteringar, liksom USAs betydelse för svenska företags internationella affärer.

Talare
Peter Dahlen, VD, AmCham
Andreas Hatzigeorgiou, Chefekonom, Stockholms Handelskammare
Henrik Isakson, Ämnesråd, Kommerskollegium
Teppo Tauriainen, Ambassadör och chef för Amerikaenheten, UD
Sista anmälningsdag för seminariet är den 15 november. 
Anmälan