Hur ställer vi om till cirkulär ekonomi?

Går det att handla med material på ett lönsamt sätt? På vilket sätt kan en försäkring bidra till en cirkulär ekonomi?

Vilka hinder möter företag som vill ställa om? Hur möjliggör den internationella handeln allt detta? I en cirkulär ekonomi återanvänds material i ett kretslopp – vi hushållar med våra resurser och gör mer med mindre. Goda möjligheter till handel underlättar cirkulationen.

För att inspirera till cirkulärt tänkande bjuder ICC, tillsammans med Ragn-Sells, Folksam och Västsvenska Handelskammaren in till ett seminarium om cirkulär ekonomi i praktiken.

Program 

8.00-8.30 Frukost och registrering 

Välkomna

Inledning
Pär Larshans, Hållbarhetschef & Public Affairs Officer, Ragn-Sells

Cirkulär ekonomi, generellt och i energisektorn
Tord Svedberg, VD, IVL Svenska Miljöinstitutet (tbc)

Hur kan försäkringar vara cirkulära?
Karin Stenmar, Hållbarhetschef, Folksam

Cirkulär ekonomi i praktiken  
Pär Larshans, Hållbarhetschef & Public Affairs Officer, Ragn-Sells

Paneldiskussion
Peter Blomström, Global Brand Director Services, Essity
Åsa Degerman, Global Brand Innovation Manager, Essity
Robert Eriksson, Forskningschef, Jernkontoret
Lena Johansson, Generalsekreterare, ICC Sweden
Karin Stenmar, Hållbarhetschef, Folksam
Tord Svedberg, VD, IVL Svenska Miljöinstitutet (tbc)

Vill du ha mer information om mötet eller är intresserad av ICC:s kommittéarbete, skriv till icc@icc.se eller fyll i formuläret nedan.

Anmälan