• Brunnsgatan 2
  • 30 Nov, 11.45-14.00
  • Pris: 200kr exkl. moms för icke-medlem i ICC

Lunchseminarium

Förhållandet mellan immaterialrätten och mänskliga rättigheter genererar intensiva diskussioner. Temat är gränsöverskridande genom att det engagerar akademiker såväl som praktiker, nationellt och internationellt och påverkar i högsta grad näringslivet. Ändå är betydelsen av förhållandet mellan immaterialrätten och de mänskliga rättigheterna till stora delar ett outforskat område.

Internationella handelskammaren (ICC) tillsammans med Akademin för Immaterial-, Marknadsförings- och Konkurrensrätt (IMK) vill därför bjuda in våra nätverk till en intensiv, modern och vital lunchdiskussion. Vår förhoppning är att tillsammans få diskutera bland annat på vilket sätt immaterialrätten och mänskliga rättigheter kan samspela för att gynna samhällsutvecklingen. Och om de mänskliga eller de immateriella rättigheterna ska ges företräde vid konflikt mellan regelverken.

Diskussionen kommer att modereras av domare Peter Strömberg, Patentbesvärsrättens ordförande.

Ta del av hela agendan.

Tyvärr är detta seminarium nu fullbokat.

Anmälan