• Stockholm
  • 12 Mar, 09.30 - 10.30
  • Pris: Gratis-event

Internationella Handelskammarens (ICC Sweden) bjuder tillsammans med Patent- och Registreringsverket (PRV) in till ett rundabordssamtal om aktuella och förestående immaterialrättsliga utmaningar för näringslivet.

I december presenterade utrikeshandelsminister Anna Hallberg och näringsminister Ibrahim Baylan Sveriges nya export- och investeringsstrategi. Bara ett par dagar tidigare presenterades även Sveriges nya plattform för internationellt hållbart företagande. I båda strategierna är det ett tydligt fokus på innovation som lösningen på våra gemensamma utmaningar. Mindre tydligt är kopplingen till alla immaterialrätter (varumärken, design, patent och upphovsrätt) och erkännandet av vikten av ett starkt immaterialrättsligt skydd för att företag ska våga investera i de innovationer som bidrar till dessa nödvändiga lösningar.

Det här är ett sonderingsmöte med syfte att undersöka behovet av ökad dialog om aktuella och nya immaterialrättsliga utmaningar i skenet av hållbarhet, globalisering och digitalisering. Det är inget seminarium. Som deltagare i mötet deltar du aktivt för att lyfta ditt företags och din branschs perspektiv. Vi tillämpar Chatham House Rule. Mötet leds av generaldirektör Peter Strömbäck.

Eventet är fulltecknat. Då intresset varit stort kommer vi snart att bjuda in till ytterligare diskussionstillfälle.

Om du har några frågor kring mötet, maila vår medlemskoordinator, Emma Nordin.