• Stockholm
  • 05 Jun, 13-14:30
  • Pris: Gratis-event

ICC Sverige har fått Agenda 2030-delegationens slutbetänkande på remiss. För att samla upp våra medlemmars synpunkter kallar vi till möte onsdag 5 juni kl. 13.00-14.30. Om ditt företag har synpunkter eller intresse av att delta i utvecklandet av vårt svar, men ej möjlighet att närvara i mötet, så går det bra att skriftligt inkomma med synpunkter innan mötet. Ett utkast på remissvar för kommentarer, kommer enbart att cirkuleras till medlemmar som deltar i mötet alternativt inkommer med synpunkter inför mötet. Om ni är intresserade av att delta vid mötet eller inkomma med skriftliga synpunkter innan mötet, vänligen kontakta oss senast onsdag den 29 maj via kontaktformuläret nedan eller på info@icc.se.

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ditt meddelande