Tillsammans med Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut lanseras ICC:s rapport Resolving Climate Change Related Disputes through Arbitration and ADR. Rapporten granskar skiljeförfarandets roll för att lösa internationella klimatrelaterade tvister. Mer information om eventet kommer.