26
Nov

Kommittémöte: Konkurrens

Stockholm

Hur kan konkurrensregler användas till företags fördel? Elisabeth Eklund och Karin Roberts, Advokatfirman Delphi, berättar om de risker och möjligheter som konkurrensreglerna och den senaste praxisen innebär för företag. Vill du ha mer information om…

Läs mer