27
Oct

Kommissionsmöte: Intellectual Property

Online

Nästa möte i vår internationella kommission Intellectual Property äger rum digitalt onsdagen den 27 oktober, kl. 15.00–17.00. För mer information om hur du kan engagera dig i någon av våra kommittéer eller kommissioner, vänligen kontakta oss.

Läs mer
28
Oct

Kommissionsmöte: Taxation

Online

Höstens möte i vår internationella kommission Taxation äger rum den 28 oktober kl. 14.00–17.00. För mer information om hur du kan engagera dig i ICC:s policyutvecklande arbete, vänligen kontakta oss.

Läs mer
10
Nov

Kommittémöte: Skatter

Stockholm

Höstens möte i skattekommittén äger rum den 10 november kl. 10.00-11.30. Kommittén leds av ordförande Yvonne Bertlin, CFO, Astra Zeneca, och vice ordförande Karin Attorps, partner, EY.   Om du vill veta mer om mötet…

Läs mer
15
Nov

ICC Sverige Överstyrelsemöte

Stockholm

Mötet är endast öppet för ledamöter i ICC Sveriges Överstyrelse. Överstyrelsen består av består av ledare från våra olika medlemsföretag och -organisationer och ansvarar för att staka ut prioriteringar för den svenska organisationen.

Läs mer
16
Nov

Kommittémöte: Hållbarhet

Stockholm

Höstens möte i Hållbarhetskommittén äger rum den 16 november, 2021. Kommittén leds av ordförande Lena Hök, hållbarhetschef, Skanska, och  vice ordförande Emma Ihre, hållbarhetschef, Mannheimer Swartling Advokatbyrå. För mer information om mötet och om hur du…

Läs mer