• Stockholm
  • 25 Oct, 12.15-15.15
  • Pris: Gratis-event

Vid det årliga ordförandenätverket samlas samtliga ordföranden och vice ordföranden samt representanter ur ICC Sveriges styrelse för att diskutera utvecklingen på respektive policykommittés område samt identifiera möjliga punkter för samverkan.