• Online
  • 28 May, 10.00–11.45
  • Pris: Gratis-event

Vid nästa möte i arbetsgruppen ger Sveriges WTO-ambassadör Mikael Anzén en uppdatering om arbetet med cirkulär ekonomi inom Världshandelsorganisationen. Europaparlamentariker Arba Kokalari (M) som leder partigruppen EPP:s arbete för handel och hållbarhet presenterar arbetet på EU-nivå. Även representanter från UD och Kommerskollegium deltar för att tala om vilken input myndigheterna behöver för att kunna analysera handelshinder kopplade till cirkulär ekonomi.

Dessutom kommer representanter från H&M, IKEA och Skanska att presentera praktiska exempel på hinder för att övergå till en cirkulär ekonomi.

Vill du veta mer om arbetsgruppen, eller kanske delta i arbetet? Vänligen kontakta vår medlemskoordinator Emma Nordin