• 15 Dec, 13.30–15.00
  • Pris: Gratis-event

Med anledning av inkomna Opinions samlas vår Trade Finance-kommitté den 15 december, kl. 13.30–15.00. Under mötet kommer den svenska kommitténs ställning till de inkomna frågeställningarna att diskuteras. Mötet sker digitalt och leds av ordförande Ylva Westlund, Senior Trade Finance Specialist, Swedbank.

Om du är intresserad av att delta i någon av våra policykommittéer, vänligen kontakta alfred.ram@icc.se