Nästa möte i kommittén för Trade finance äger rum digitalt den 23 mars kl. 10.00. Mötet leds av ordförande Ylva Westlund från Swedbank.

Om du är intresserad av att ingå i kommittén, vänligen kontakta