• Stockholm
  • 05 Mar, 13.00 - 15.00
  • Pris: Gratis-event

Den 5 mars hålls det nationella kommittémötet i Trade Finance. Kommittén diskuterar och lämnar synpunkter på föreslagna opinions*, ett arbete som involverar hela ICC:s globala nätverk för att säkerställa ett enhetligt och tryggt användande av ICC:s regler för garantier, remburs eller standby-remburser.

Vid vårens möte kommer även Coronavirusets inverkan på trade finance att diskuteras. Vad händer vid försenad leverans av kurirer och eventuella dröjsmål av betalningar? Vad räknas som Force Majeure?

*Opinions
Genom att använda ICC:s regler för garantier, remburs eller standby-remburser är parterna garanterade ett internationellt erkänt regelverk. Ibland kan det dock uppstå frågetecken i relation till tillämpningen av regelverk. En förfrågan om klargörande/bedömning tillställs då ICC Banking Commission. Bedömningen benämns opinion. 

Vill du delta i ICC:s trade finance-arbete eller har frågor om kommittén? Vänligen kontakta vår medlemskoordinator, Emma Nordin.