Nästa möte i kommittén för Skiljedom äger rum den 6 april kl. 15.00. Mötet leds av ordförande Therese Isaksson och vice ordförande Patricia Shaughnessy.

Om du är intresserad av att ingå i kommittén, vänligen kontakta