• Stockholm
  • 24 Mar, 09.00 - 11.00
  • Pris: Gratis-event

Vårens möte i ICC Sveriges kommitté för skiljedom äger rum den 24 mars 2020.

Syftet med kommitténs möten är att ta initiativ till och informera om pågående projekt och arbete inom ICC:s skiljedomsarbete globalt.

Kommittén leds av Robin Oldenstam, Partner, Mannheimer Swartling.

Vill du vara med i kommittén, eller har frågor om mötet? Vänligen kontakta vår medlemskoordinator, Emma Nordin.