Nästa möte i vår Skiljedomskommitté äger rum den 19 april, kl. 15.00—17.00.