• Digitalt
  • 04 Dec, 10.00 - 11.30
  • Pris: Gratis-event

Skattekommittén arbetar för att främja en harmoniserad och transparent skattelagstiftning som underlättar snarare än hindrar internationella affärer och har därför sitt engagemang riktat mot internationella frågor och globala skattetrender.

 

Vill du veta mer? Kontakta medlemskoordinator Emma Nordin.