Vilka förändringar av internationella skatteregler för företag är särskilt viktiga för internationell handel – och därmed för internationellt verkande företag?

Lena Johansson och Krister Andersson arbetar på ett nytt projekt som syftar till att öka medvetenheten om konsekvenser av den pågående internationella utvecklingen på skatteområdet. Under nästa möte i skattekommittén har medlemmar möjlighet att komma med input till detta projekt. Arbetet ska utmynna i en rapport som inte är teknisk utan skriven så att även icke-skatteexperter kan ta del av innehållet, till exempel företagsledare, politiker och media.

Vill du ha mer information om mötet eller är intresserad av ICC:s kommittéarbete, skriv till icc@icc.se eller emma.nordin@icc.se.

Anmälan