• Online
  • 20 Oct, 10.00-11.30
  • Pris: Gratis-event

Nästa möte i ICC Sveriges kommitté Marknadsföring äger rum den 20 oktober, kl. 10.00–11.30.

Under mötet kommer kommitténs nya ordförande att introduceras och nuvarande ordförande Helén Waxberg kommer att tackas av, som framgent blir kommitténs vice ordförande. Mötet kommer också att bestå av diskussion angående kommitténs nuvarande arbete och framtida prioriteringspunkter. Det kommer även att ges en uppdatering över vad som hänt inom ICC internationellt under sommaren och hösten, däribland arbetet med den uppdaterade hållbarhetsbilagan.

På mötet medverkar även Raelene Martin från ICC:s internationella Commission on Marketing and Advertising för att presentera utvecklingen på marknadsföringsområdet inom EU och andra internationella organisationer. Reklamombudsman Elisabeth Trotzig ger också en överblick av utvecklingen inom marknadsföring och självreglering i Sverige de senaste 10 åren.

Om du vill veta mer om mötet eller om hur du engagerar dig i kommittén, vänligen kontakta oss.