Nästa möte i vår Marknadsföringskommitté äger rum den 24 maj, kl. 10.00—12.00.