Nästa möte i vår Konkurrenskommitté äger rum den 3 april, kl. 14.00–16.00. Mötet leds av ordförande Ulrika Wester, VP Ethics & Compliance på Skanska, och vice ordförande Elisabeth Eklund, partner på advokatfirman Delphi.

 

För mer information om hur du kan engagera dig i ICC:s arbete med konkurrensfrågor, vänligen kontakta policyansvarig Henrik Blomqvist.