• Online
  • 08 Sep, 14.00–15.30
  • Pris: Gratis-event

Höstens möte i kommittén Konkurrens äger rum digitalt den 8 september, 2021. Under ledning av ordförande Ulrika Wester, VP Ethics & Compliance, Skanska och vice ordförande, Elisabeth Eklund, Partner, Advokatfirman Delphi, kommer mötet att fokusera på utvecklingen inom ICC:s internationella kommission Competition samt den konkurrensrättsliga utvecklingen inom EU.

Är du intresserad av att engagera dig i kommittén? Vänligen kontakta oss!

Ditt namn (obligatoriskt)

Din epost (obligatoriskt)

Ditt telefonnummer (obligatoriskt)

Namn på event (obligatoriskt)