• Online
  • 10 May, 13.00–14.30
  • Pris: Gratis-event

Nästa möte i kommittén Konkurrens äger rum den 10 maj, kl. 13.00–14.30. Konkurrenskommittén utgörs av representanter för ICC Sveriges medlemsföretag och -organisationer. Aktuella frågor är bland annat företagsförvärv, karteller och andra konkurrensbegränsningar, missbruk av dominerande ställning samt konkurrensreglers påverkan på företags hållbarhetsarbete.

 

Vill du veta mer? Kontakta oss.