Hur kan konkurrensregler användas till företags fördel? Elisabeth Eklund och Karin Roberts, Advokatfirman Delphi, berättar om de risker och möjligheter som konkurrensreglerna och den senaste praxisen innebär för företag.

Vill du ha mer information om mötet eller är intresserad av ICC:s kommittéarbete, skriv till icc@icc.se eller emma.nordin@icc.se.

Anmälan