Diskussioner om genomförandet av artikel 17 i EU:s nya upphovsrättsdirektiv. Artikel 17 handlar om att ansvaret för upphovsrättsligt skyddat material online läggs på de innehållsplattformar där användarna laddar upp sådant material, till exempel sociala medier.

Vill du ha mer information om mötet eller är intresserad av ICC:s kommittéarbete, skriv till icc@icc.se eller emma.nordin@icc.se.

Anmälan