• 12 Oct, 16.00–17.30
  • Pris: Gratis-event

Nästa möte i kommittén för Handelsrätt äger rum den 12 oktober kl. 16.00–17.30. Mötet leds av ordförande Oscar Tiberg, Chouette Advokatbyrå AB.

Om du är intresserad av att ingå i kommittén, vänligen kontakta alfred.ram@icc.se