Nästa möte i vår Handelsrättskommitté äger rum den 26 april, kl. 16.00–17.30. Mötet leds av ordförande Oscar Tiberg, Chouette. För mer information om agenda och hur du kan engagera dig i ICC:s arbete med handelsrättsfrågor, vänligen kontakta policyansvarig Henrik Blomqvist.