• Digitalt
  • 03 Jun, 16.00-17.30
  • Pris: Gratis-event

Handelsrättskommittén behandlar de juridiska frågor som underbygger företags internationella affärer och följer även utvecklingen inom handelsrätt globalt. Kommittén bevakar hur handelsrätten påverkas av utvecklingen inom bl.a. AI och digital ekonomi, globaliseringen och digitaliseringen av avtal och tjänster samt hur handeln med varor har blivit allt mer integrerad med tjänstehandeln. På dagordningen står bl.a. en diskussion om skadestånd vid avtalsbrott med inledande presentation av professor Christina Ramberg samt en genomgång av agendan för sammanträdet i ICC:s internationella Commission on Law and Practice den 9 juni. Vi kommer också diskutera möjliga framtida projekt för kommittén.