• Stockholm
  • 05 May, 15.00 - 17.00
  • Pris: Gratis-event

Vårens möte i ICC Sveriges kommitté för handelsrätt, planerat till den 5 maj, har blivit framflyttat till ett senare datum. Mer information kommer.

Kommittén leds av Oscar Tiberg, Chouette Advokatbyrå.

Handelsrättskommittén hanterar några av ICC:s flaggskeppsprodukter, däribland Incoterms, och är en stomme i ICC. Syftet med kommitténs möten är att ta initiativ till och informera om pågående projekt och arbete inom ICC globalt. I Sverige har kommittén också en omvärldsbevakande roll där gruppen håller sig informerad om nationell och internationell handelsrätt på olika relevanta områden.

Är du intresserad av att vara med i kommittén, eller har frågor om mötet? Vänligen kontakta Kajsa Persson-Berg.