Gruppen är positionerad att ta ett brett grepp om de juridiska frågor som är av intresse för näringslivets möjligheter att göra internationella affärer, ett område som inte behandlas i något annat forum i Sverige

Vill du ha mer information om mötet eller är intresserad av ICC:s kommittéarbete, skriv till icc@icc.se eller emma.nordin@icc.se.

Anmälan