Kommittéerna träffas tillsammans för att diskutera hur WTO börreformeras för att återspegla den digitala verkligheten, handelsflöden och hållbarhetskrav med ett adekvat regelverk? På agendan återfinns även diskussioner om cyber security.

Vill du ha mer information om mötet eller är intresserad av ICC:s kommittéarbete, skriv till icc@icc.se eller emma.nordin@icc.se.

Anmälan