Nästa kommissionsmöte i vår Handels- och investeringskommitté äger rum den 8 juni kl. 15.00–17.00.

Under kommittémötet kommer vi att belysa och diskutera geopolitikens ökade inverkan på internationell handel och investeringar, både mot bakgrund av den ryska invasionen av Ukraina men också i ett bredare långsiktigt perspektiv.

För mer information om hur du kan engagera dig i någon av våra kommittéer eller kommissioner, vänligen kontakta oss.