• Digitalt
  • 17 Jun, 13.00-15.00
  • Pris: Gratis-event

Vår internationella kommission Trade and Investment Policy bevakar den handelspolitiska utvecklingen och arbetar för harmoniserade globala regler för handel och investeringar. Frågor som avhandlas är bl.a. exportrestriktioner och handelshinder, hur handelspolitik kan stärka små och medelstora företag, utvecklingen inom Världshandelsorganisationen (WTO) samt EU:s handelspolitik. Det huvudsakliga syftet med vårens möte kommer vara att diskutera vilka handelspolitiska frågor som ICC ska prioritera internationellt samt utvecklingen inom WTO och ICC:s engagemang gentemot organisationen.