• Göteborg
  • 08 Nov, 11:30 - 18:30
  • Pris: Gratis-event

Tema för mötet är WTO och den kommande ministerkonferensen MC13, samt EU:s strategi för ekonomisk säkerhet, dess effekter på näringslivet och handelspolitikens roll i att stärka resiliensen i globala värdekedjor. Deltar gör bl.a. Sveriges nya WTO-ambassadör Nina Tornberg.

Mötet äger rum i Göteborg. En fullständig agenda, inklusive några aktiviteter utöver det formella kommittémötet, kommer att skickas till berörda deltagare.