Nästa möte med ICC:s hållbarhetskommitté sker den 23 oktober i Stockholm.