Vårens möte i vår kommitté Hållbarhet äger rum den 3 juni, kl. 08.00–10.00.

Kommittémötet arrangeras i direkt anslutning till den sista dagen av FN:s miljökonferens Stockholm +50. Konferensen innebär att det kommer att befinna sig många internationella näringslivsrepresentanter i Stockholm, varför mötet den här gången sker på engelska för att möjliggöra ett bredare deltagande. Mötet öppnas även upp för deltagare utöver ordinarie ledamöter.

Under mötet kommer deltagarna bl.a. att få en direktuppdatering från den pågående miljökonferensen samt en uppdatering inför FN:s kommande klimatkonferens COP27 i höst. Deltar gör också flera representanter från ICC:s globala nätverk för att bidra med en internationell utblick kring utvecklingen på hållbarhetsområdet.

Mer information och anmälan via länken nedan. För frågor, vänligen kontakta policyansvarig Henrik Blomqvist >>>

Anmälan