• Stockholm
  • 16 Nov, 14.00 – 16.30
  • Pris: Gratis-event

Höstens möte i Hållbarhetskommittén äger rum den 16 november, 2021. Kommittén leds av ordförande Lena Hök, hållbarhetschef, Skanska, och  vice ordförande Emma Ihre, hållbarhetschef, Mannheimer Swartling Advokatbyrå.

Mötet äger rum precis efter att FN:s klimatkonferens i Glasgow (COP26) har avslutats och gästas bl.a. av Mattias Frumerie, Sveriges chefsförhandlare vid klimatförhandlingarna. Tillsammans med en panel av företagsrepresentanter kommer han att dela med sig av hur han ser på utfallet av konferensen och läget i den internationella klimatpolitiken framöver. Därtill kommer mötet att bjuda på uppdateringar om utvecklingen inom hållbar finans, cirkulär ekonomi och mänskliga rättigheter samt information om uppdateringen av ICC:s visselblåsarvägledning.

För mer information om mötet och om hur du kan engagera dig i kommittén, vänligen kontakta oss.